Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 30.03.2012.a otsusega nr 5.1-5/12-011 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab Aktsiaselts Trigon Dairy Farming valitseva m�ju aktsiaseltsi V��tsa Agro �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi