Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et on 27.03.2012 saanud koondumise teate, mille kohaselt Luksemburgis registreeritud FR&R INVEST SH S.A. ja �hendatud Kuningriigis registreeritud BALTCAP PRIVATE EQUITY FUND L.P. omandavad konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 3 t�henduses �hise valitseva m�ju L�tis registreeritud SIA "CONTACT HOLDING" �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn v�i tel 667 2400 v�i 667 2480 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi