Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 22.02.2012.a otsusega nr 5.1-5/12-009 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab Vardar Eurus A/S valitseva m�ju AS Freenergy �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi