Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 22.02.2012.a otsusega nr 5.1-5/12-008 l�petati O� Koduapteek ja O� Nurme Apteek koondumise menetlus, kuna koondumise osalised loobusid koondumisest.

Tagasi