Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 13.02.2012.a otsusega nr 5.1-5/12-005 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab Tele2 Eesti Aktsiaselts valitseva m�ju Telev�rgu Aktsiaseltsi �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi