Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 13.01.2012.a otsusega nr 5.1-5/12-002 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab EQT Infrastructure Limited valitseva m�ju Fortum Alpha B.V. (Fortum Termest AS) �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi