Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 19.12.2011.a otsusega nr 5.1-5/11-031 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab Pharma Group O� valitseva m�ju Osa�hingu Patrika �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi