Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 21.11.2011.a otsusega nr 5.1-5/11-027 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandavad Silverline Invest O� ja AS Pristis �hise valitseva m�ju USS Security Eesti AS �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 3 s�testatud viisil.

Tagasi