Konkurentsiamet on 03.11.2011 saanud koondumise teate, mille kohaselt Silverline Invest O� ja Pristis AS omandavad �hise valitseva m�ju USS Security Eesti AS �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 3 t�henduses. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn v�i tel 667 2400 v�i 667 2480 v�i e-posti aadressil: [email protected].

Tagasi