Konkurentsiameti 07.10.2011.a otsusega nr 5.1-5/11-024 anti luba koondumisele, mille tulemusel Eesti Energia Aktsiaselts omandab valitseva m�ju Osa�hingu Pogi �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi