Konkurentsiameti 29.09.2011 otsusega nr 5.1-5/11-022 alustati Pharma Group O� ja O� Patrika koondumise t�iendav menetlus vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 1 p-le 2.

Tagasi