Konkurentsiameti 16.09.2011.a otsusega nr 5.1-5/11-021 keelati Aktsiaseltsi Eesti Post ja AS-i Express Post koondumine.

Tagasi