Konkurentsiamet on 15.09.2011 saanud koondumise teate, mille kohaselt Taanis registreeritud �ri�hing DFDS A/S kavatseb omandada AS-lt Baltic Scandinavian Lines konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 t�henduses valitseva m�ju ettev�tja osa �le, mis seisneb Paldiski-Kapellsk�r laevaliinidega seotud varade ja lepingute ning agenditegevusega seotud varade ja lepingute omandamises. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn v�i tel 667 2400 v�i 667 2483 v�i e-posti aadressil: [email protected].

Tagasi