Konkurentsiameti 02.09.2011.a otsusega nr 5.1-5/11-019 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab AS Ekspress Grupp valitseva m�ju Eesti P�evalehe AS-i �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi