Konkurentsiameti 22.08.2011.a otsusega nr 5.1-5/11-018 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab Tulundus�histu J�gevamaa P�llumajandustootjate Liit valitseva m�ju O� Selja �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi