Konkurentsiameti 11.08.2011.a otsusega nr 5.1-5/11-016 l�petati East Capital Real Estate AS ja Sermo Kaubandus O�, Lootsi Arenduse O�, Linnasaare Kinnisvara O�, Premium Trade O�, O� Topone ning Norman Group O� koondumise menetlus, kuna koondumise osalised loobusid koondumisest.

Tagasi