Konkurentsiameti 16.08.2011.a otsusega nr 5.1-5/11-017 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandavad East Capital Explorer Investments AB ja BaltCap Private Equity Fund L.P. �hise valitseva m�ju AS TREV-2 Grupp �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 3 s�testatud viisil.

Tagasi