Konkurentsiameti 25.07.2011.a otsusega nr 5.1-5/11-015 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab O� Alexela Industries valitseva m�ju AS Reola Gaas �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi