Konkurentsiameti 05.05.2011.a otsusega nr 5.1-5/11-009 anti luba koondumisele, mille tulemusel O� United Partners Investments ja AS Skinest Grupp omandavad �hise valitseva m�ju O� Balti Realiseerimiskeskus �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 3 s�testatud viisil.

Tagasi