Konkurentsiameti 21.04.2011.a otsusega nr 5.1-5/11-008 anti luba koondumisele, mille tulemusel M�ller Auto Baltic AS omandab valitseva m�ju AS-i Saksa Auto �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi