Konkurentsiamet on 18.04.2011.a saanud koondumise teate, mille kohaselt AS Eesti Post soovib omandada konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 t�henduses valitseva m�ju AS-i Express Post �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn v�i tel 667 2400 v�i 667 2480 v�i e-posti aadressil: [email protected].

Tagasi