Konkurentsiamet on 14.04.2011.a saanud koondumise teate, mille kohaselt O� United Partners Investments ja AS Skinest Grupp omandavad konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 3 t�henduses �hiselt valitseva m�ju O� Balti Realiseerimiskeskus �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn v�i tel 667 2400 v�i 667 2483 v�i e-posti aadressil: [email protected].

Tagasi