Konkurentsiameti 29.03.2011.a otsusega nr 5.1-5/11-004 anti luba koondumisele, mille tulemusel FR&R Nemo B.V. ja AS Nordic Contractors omandavad �hiselt valitseva m�ju AS-i Arealis �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 3 s�testatud viisil.

Tagasi