Konkurentsiamet on 22.03.2011.a saanud koondumise teate, mille kohaselt Kristiine Keskus O� (kuulub Soomes registreeritud �ri�hing Citycon Oyj kontserni l�bi oma emaettev�tja Hollandis registreeritud �ri�hingu Citycon Estonia Investments B.V.) omandab konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 t�henduses valitseva m�ju AS-le Kristiine Kaubanduskeskus kuuluva ettev�tja osa (kaubanduskeskuse) �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn v�i tel 667 2400 v�i 667 2480 v�i e-posti aadressil: [email protected].

Tagasi