Konkurentsiamet on 10.03.2011.a saanud koondumise teate, mille kohaselt FR&R Nemo B.V. (AB Swedbank) ja AS Nordic Contractors omandavad konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 3 t�henduses �hiselt valitseva m�ju AS-i Arealis �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn v�i tel 667 2400 v�i 667 2483 v�i e-posti aadressil: [email protected].

Tagasi