Konkurentsiameti 22.02.2011.a otsusega nr 5.1-5/11-002 anti luba koondumisele, mille tulemusel O� VKG Energia omandab valitseva m�ju Aktsiaseltsi Kohtla-J�rve Soojus �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi