Konkurentsiameti 11.01.2011.a otsusega nr 5.1-5/11-001 anti luba koondumisele, mille tulemusel BT Signaling B.V ja OAO Rossiskije �elezn�je Dorogi omandavad �hise valitseva m�ju OAO Elteza �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 3 s�testatud viisil.

Tagasi