Konkurentsiameti 06.12.2010 otsusega nr 5.2-1/10-031 anti luba koondumisele, mille tulemusel O� Ehitus Service omandab valitseva m�ju AS Devest �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi