Konkurentsiameti 26.08.2010.a otsusega nr 5.1-5/10-026 anti luba koondumisele, mille tulemusel EVF I Investments S.a.r.l. ja Webmedia S.A omandavad �hise valitseva m�ju AS WMG HC �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 3 s�testatud viisil.

Tagasi