Konkurentsiamet on 28.07.2010 saanud koondumise teate, mille kohaselt Luksemburgis registreeritud �ri�hing EVF I Investments S.?.r.l. omandab konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 t�henduses valitseva m�ju AS-i WMG HC (AS Webmedia) �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn v�i tel 667 2400 v�i 667 2481 v�i e-posti aadressil: [email protected].

Tagasi