Konkurentsiameti 16.07.2010.a otsusega nr 5.1-5/10-023 anti luba koondumisele, mille tulemusel Soomes registreeritud �ri�hing Consolis Oy Ab omandab valitseva m�ju Aktsiaseltsi SWETRAK �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi