Konkurentsiameti 19.05.2010.a otsusega nr 5.1-5/10-021 anti luba koondumisele, mille tulemusel Soomes registreeritud �ri�hing Felix Abba Oy Ab omandab valitseva m�ju Aktsiaseltsi Kalev Chocolate Factory �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi