Konkurentsiameti 21.04.2010.a otsusega nr 5.1-5/10-019 anti luba koondumisele, mille tulemusel Eugesta Eesti AS omandab valitseva m�ju Kriss Trading AS osa �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi