Konkurentsiamet on 08.04.2010 saanud koondumise teate, mille kohaselt Eugesta Eesti AS omandab konkurentsiseaduse � 2 lg 4 t�henduses valitseva m�ju Kriss Trading AS osa �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn v�i tel 667 2400 v�i 667 2480 v�i e-posti aadressil: [email protected].

Tagasi