Konkurentsiameti 05.02.2010.a otsusega nr 5.1-5/10-008 anti luba koondumisele, mille tulemusel BaltCap Private Equity Fund L.P. omandab valitseva m�ju Air Maintenance Estonia AS-i �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi