Konkurentsiameti 29.01.2010.a otsusega nr 5.1-5/10-005 anti luba koondumisele, mille tulemusel Consortio Invest AB omandab valitseva m�ju Quelle O� �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi