Konkurentsiameti 29.01.2010 otsusega nr 5.1-5/10-007 anti luba koondumisele, mille tulemusel Farm Plant Eesti AS omandab valitseva m�ju Konekesko Eesti AS osa �le KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi