Konkurentsiameti 04.01.2010 otsusega nr 5.1-5/10-003 anti luba koondumisele, mille tulemusel Triton Managers II Limited omandab valitseva m�ju Inflight Service Interessenter AB �le KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi