Konkurentsiamet on 10.12.2009 saanud koondumise teate, mille kohaselt investeerimisfondide haldamisega tegeleva ettev�tja Triton Managers II Limited'ile kuuluv Rootsis registreeritud Goldcup 5175 AB (�rinimi muutmisel, uus �rinimi: Inflight Service Acquisition AB) omandab konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 t�henduses valitseva m�ju Rootsis registreeritud ettev�tja Inflight Service Interessenter AB �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn v�i tel 667 2400 v�i 667 2481 v�i e-posti aadressil: [email protected].

Tagasi