Konkurentsiameti 10.12.2009 otsusega nr 5.1-5/09-0050 anti luba koondumisele, mille tulemusel Urmas S��rumaa omandab valitseva m�ju Silverline Invest O� �le KonkS � 19 lg 1 p 4 s�testatud viisil.

Tagasi