Konkurentsiameti 08.12.2009 otsusega nr 5.1-5/09-0047 anti luba koondumisele, mille tulemusel Tallinna Teede Aktsiaselts omandab valitseva m�ju AS Vooremaa Teed �le KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi