Konkurentsiameti 01.12.2009 otsusega nr 5.1-5/09-0045 anti luba koondumisele, mille tulemusel AS Talter omandab valitseva m�ju O� Magistraal �le KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi