Konkurentsiameti 28.09.2009 otsusega nr 5.1-5/09-0040 anti luba koondumisele, mille tulemusel SIA Contact Holding omandab valitseva m�ju Ekspress Hotline AS-i �le KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil. SIA Contact Holding'ga samasse kontserni kuuluvateks ning Eestis �ritegevust omavateks ettev�tjateks on muuhulgas Infopluss Eesti AS, Telemedia Eesti AS, Teabeliin AS, �rikataloog O� ja Delovoi Holding O�.

Tagasi