Konkurentsiameti 10.08.2009.a otsusega nr 5.1-5/09-0034 anti luba koondumisele, mille tulemusel Saksamaal registreeritud �ri�hing Henkell International GmbH omandab valitseva m�ju Aktsiaseltsi Budampex �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi