Konkurentsiameti 16.07.2009 otsusega nr 5.1-5/09-0031 anti luba koondumisele, mille tulemusel O� Koduapteek omandab valitseva m�ju O� Kaare Apteek AMK �le KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi