Konkurentsiameti 25.06.2009.a otsusega nr 5.1-5/09-0029 anti luba koondumisele, mille tulemusel Aktsiaselts HELMES omandab valitseva m�ju AS MicroLink Eesti osa �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi