Konkurentsiameti 12.06.2009 otsusega nr 5.1-5/09-0027 anti luba koondumisele, mille tulemusel O� K�ttemaailm omandab valitseva m�ju AS K�te ja Ehitus �le KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi