Konkurentsiameti 10.06.2009.a otsusega nr 5.1-5/09-0026 anti luba koondumisele, mille tulemusel aktsiaselts Reideni Plaat omandab valitseva m�ju ThermiSol O� osa �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi