Konkurentsiameti 04.06.2009 otsusega nr 5.1-5/09-0025 alustati Cheh O� ja Ekspress Hotline AS koondumise t�iendav menetlus vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 1 p-le 2.

Tagasi