Konkurentsiameti 25.05.2009.a otsusega nr 5.1-5/09-0024 anti luba koondumisele, mille tulemusel Osa�hing CONESCO EESTI ja aktsiaselts BAMBONA osade �hendamise kaudu Rigual O�-ga konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 1 t�henduses omandavad Global Capital Management O�, Osa�hing CONESCO EESTI ja aktsiaselts BAMBONA �hiselt valitseva m�ju Rigual O� �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 3 s�testatud viisil.

Tagasi